• AuktoriseradÅterörsäljare
  • 31 dagarsFull returrätt
  • PrisgarantiVi matchar priset
  • Snabb leverans1-3 dagar

Personuppgiftspolicy

På DesignerKlockor.se prioriterar vi datasäkerhet och sekretess högt och respekterar fullt alla önskningar om hemlighållande av personliga uppgifter som uppges online.
Vi är uppmärksamma på behovet av adekvat skydd och försvarlig behandling av all personlig information vi mottar.
Behandling av personuppgifter är i enlighet med gällande lagar. Nedan ser du hur vi använder den personliga information som du lämnar och/eller avger till oss när du besöker vår hemsida, samt när du använder de olika tjänsterna på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Unique Frosting ApS
Kongelysdalen 6
DK-8930 Randers NØ
Danmark
Telefon: 0271-25 12 36
Email: support@designerklockor.se

Insamlande av personuppgifter

Du kommer alltid att bli informerad i förbindelse med insamlande av personuppgifter om dig. Den personliga information som vi samlar kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, personlig adress, telefonnummer och liknande identifieringsinformation, information om ett inköp online och din navigering på webbplatsen.

Det kommer alltid att framgå i samband med inlämnande av information huruvida inlämningen är frivillig eller nödvändig för genomförandet av den önskade åtgärden, till exempel slutförandet av ett köp i vår webbshop.

Insamlandet av dina personuppgifter sker i en eller flera av nedanstående tillfällen.

När du köper varor online på www.designerklockor.se

När du kontaktar oss via kontaktformuläret eller e-post
När du registrerar dig till DesignerKlockor.ses nyhetsbrev
När du deltar i en av DesignerKlockor.ses tävlingar

Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och användas i följande syften:

Genomförande av beställning i vår webbshop

Registrering till nyhetsbrev

Deltagande i tävlingar eller andra evenemang

Utskickande av annat marknadsföringsmaterial, inkl. inbjudningar till evenemang och utdelning av värdekoder

Insamlande och evaluering av konsumentrecensioner

Överblick över köphistorik

Statistik

Övriga marknadsföringsaktiviteter

Vi vill informera dig om att användningen av dina personuppgifter för utskickande av marknadsföringsmaterial endast kommer att ske om du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke, om inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan ditt föregående samtycke.

DesignerKlockor.se samlar statistik över vilka områden av webbplatsen våra användare besöker och vilka produkter som är användarnas favoriter. Dessa uppgifter innehåller inte personuppgifter. Med hjälp av de insamlade uppgifterna erhålls kunskap om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder dock data på alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som en hel grupp använder www.DesignerKlockor.se och försöker göra webbsidan bättre. Vi kan inte se varifrån du kommer eller surfar på Internet när du lämnar vår webbplats. Dessutom samlar vi in information om vilka produkter våra användare, som en hel grupp, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte eller på annat sätt avslöjar information om användarnas användning och navigering på vår hemsida. Vi säljer heller inte eller lämnar din inköpsinformation till tredje part.

Andra mottagare av personuppgifter

Om du har beställt leverans så kommer uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress ges ut till vårt fraktbolag, som förnärvarande är PostNord, i syftet av att kunna leverera ditt köp.

Vi har vår webbshop och betalningssystem via DanDomain A/S, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter du tillhandahåller på vår hemsida i samband med inköp kommer att lagras i DanDomains datacenter.

Vi har ingått databehandlingsavtal med våra datasbehandlare, vilket är vår garanti för att de överensstämmer med gällande regler för skydd av dina personuppgifter.

Vidaregivande till andra dataansvariga

Dina personuppgifter lämnas inte till tredje part utan din tillåtelse. Uppgifter till användning för leverans lämnas dock till DesignerKlockor.ses fraktpartner.

Under vissa omständigheter och i förhållande till gällande lagar kan det också vara nödvändigt att vidaregiva uppgifter till myndigheter eller polis. Till exempel kan uppgifter lämnas till polisen vid misstankar om kreditkortsbedrägerier.

Vid omstrukturering eller helt eller delvis försäljning av bolaget kommer eventuella upplysningar i samband med detta att överensstämma med gällande lagar som reglerar behandling av personuppgifter.


Överlåtelse till dataservrar

Din personliga information lämnas ut till DesignerKlockor.ses medlemsförbund som tillhandahåller tjänster på DesignerKlockor.se, till exempel i samband med nyhetsbrev. Dessa samarbetspartners behandlar endast personuppgifterna på DesignerKlockor.se och i enlighet med DesignerKlockor.ses instruktioner.

Överlåtande till tredjeland

Dina personuppgifter överförs i förbindelse med nyhetsbrevet till MailChimp i USA. Kommissionen har kommit till ett beslut om att skyddandenivån är tillräckligt hög i USA (i enighet med EU-US Privacy Shield), och MailChimp ocksså certifierade i EU/US Privacy Shield.

Radering av personuppgifter

Uppgifter förvaras under den period som är tillåten i lagstiftningen. Vi tar bort dina personliga uppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges i "Användning av personliga uppgifter". Informationen kan emellertid behandlas och lagras i anonym form.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användet av cookies i vår Cookiepolicy som du kan hitta här: Cookiepolicy.

Säkerhet

Vi har genomfört säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner överensstämmer med våra höga säkerhetsmässiga standarder. Vi strävar därför efter att så gott som möjligt skydda kvaliteten och integriteten hos dina personliga uppgifter. Vår hemsida är också SSL-certifierad, vilket innebär att data som skickas till vår webbshop är krypterad. Det innebär att dina uppgifter (t.ex. kreditkortsinformation) är privat när den skickas till vår webbshop.

Dina rättigheter

Du har rätt till att när som helst få insikt i den information vi behandlar om dig, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har också rätt att invända mot insamlingen och vidarebehandlingen av dina personliga uppgifter. Du har också rätt att korrigera, ta bort eller blockera dina personliga uppgifter i enlighet med reglerna. Du har också rätt att få information om dig själv som du har gett oss och att överföra denna information till en annan dataansvarig (dataportabilitet).

Tillbakakallande av ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla samtycke som du eventuellt har gett oss. Vi raderar dian uppgifter om vi inte kan fortsätta behandlingen av andra skäl. Om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss på support@designerklockor.se eller telefon 0271-25 12 36.

Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller deras metoder för att samla in personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmuntras du att läsa innehavarens personuppgiftspolicy och andra relevanta policys.

Ändringar av uppgifter m.m.

Om du önskar att vi uppdaterar, ändrar eller raderar personliga uppgifter som vi har registrerat om dig, önskar att få tillgång till de uppgifter som behandlas om dig eller om du har frågor till ovanstående riktlinjer så kan du kontakta oss på support@designerklockor.se eller telefon 0271-25 12 36. Du kan också skriva till oss på följande adress:

DesignerUre.dk
Postboks 918
DK-8960 Randers SØ
Danmark

Möjlighet för överklagande

Om du önskar att klaga över behandlingen av dina personuppgifter så kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev som angivet under punkt 14 ovan. Du kan också kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Denna personuppgiftspolicy är uppdaterad 2018-05-25.

Förstasida KontaktNyheterProfil